Typer av programvara

En dator består av ett nästan oräkneligt antal delar, av vilka de fysiska komponenterna kallas hårdvara. Det som får datorn att fungera är dock till största delen det du hittar innanför skalet. Den korta beskrivningen av mjukvara, det som på engelska kallas computer software, är att det är språket som en dator använder för att kunna utföra olika uppgifter. Mjukvara kallas också programvara, vilket är en mer passande beskrivning eftersom det är en övergripande term för de organiserade samlingar av data och program som gör att en uppgift kan utföras.

Olika typer av mjukvara

Typer av programvaraFrån det att du klickar på tangentbordet till att du ser önskat resultat på skärmen, sker en mängd saker i ett effektivt informationsflöde. Först överförs kommandot till den så kallade plattformen, vilken kan beskrivas som stommen på vilken programvaran vilar. Plattformen tillhandahåller bland annat drivrutiner och operativsystem. Efter plattformen överförs kommandot till applikationen, vilket är en mjukvara som uppfyller ett direkt syfte för användaren. Exempel på dessa är Microsoft Outlook, Word och Excel. Som användare kan du skapa egna enkla program inuti dessa applikationer, exempelvis makroinstruktioner i Excel.

Olika typer av operativsystem

I det följande ska vi gå lite djupare in på vad operativsystem är. I det ovan beskrivna informationsflödet är operativsystemet ett av de tidigaste stadierna ett kommando passerar genom. Det är helt enkelt länken mellan användaren och applikationen användaren vill köra på datorn. Några vanliga operativsystem idag är Mac OS X, Microsoft Windows, Linux och Solaris. Operativsystem kan i sin tur delas upp i tre övergripande kategorier; operativsystemkärnan, användarprogram och systembibliotek. Definitionerna av dessa kan skilja sig lite åt beroende på vem du frågar, men generellt gäller det nedanstående.

Operativsystemkärnan är det som tillåter datorn att köra olika program utan att det inträffar krockar mellan dem, bland annat genom att hantera arbetsminne och processortid för respektive program. När det gäller användarprogram bör nämnas att det är en paraplyterm. Användarprogram kan innefatta en mängd olika typer av program med olika användningsområden. Gemensamt för dem är dock att de möjliggör användande av systemet och det kan röra sig om till exempel textredigerarprogram, men också konfigurationsverktyg. Avslutningsvis är systembibliotek en del av plattformens grundläggande infrastruktur och innehåller stöd i form av bland annat programkod.